TUT REPORT MẠO DANH 10 PHÚT KHỦNG !

TUT REPORT MẠO DANH 10 PHÚT !
TUT REPORT MẠO DANH 10 PHÚT !

  • BƯỚC 1 : Fake IP China + NN Đài Loan
  • Và 3 clone, fake avatar + bìa
  • Để nơi ở là Hong Kong
  • Lấy 3 clone kb vs bạn bè của acc chính mình và bạn bè của victim
  • BƯỚC 2 : Vào Wall Victim ( Nạn Nhân )
  • Báo cáo victim mạo danh tôi
  • Báo cáo đây là tài khoản giả mạo
  • Đóng tài khoản
  • Lấy acc chính vào báo cáo victim mạo danh vs clone của mình
  • tiếp tục với mấy clone kia cũng làm như thế và chặn victim để tránh tỉ lệ phản dame giảm 30%.

Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Comment - Bình Luận