TUT DAME FAQ MD 2H DIE CỰC MẠNH

TUT DAME FAQ MD 2H DIE

BƯỚC 1: FAKE 1 - 3 CLONE GIỐNG VICTIM ( AVATA BÌA ẢNH NỖI BẬT MÔ TẢ NGÀY THÁNG NĂM SINH)
KHÔNG CÓ NGÀY THÁNG NĂM SINH THÌ CHÉM BẬY..

BỎ QUÊ QUÁN + THÀNH PHỐ HIỆN TẠI Ở  seunl
BƯỚC 2: CẦN CÓ 3 -> 5 BẠN CHUNG VỚI VICTIM
BƯỚC 3 :ĐĂNG 5 STT VÀ 5 CÁI ẢNH KÉO XUỐNG NĂM 2K15
AVARA + BÌA KÉO XUỐNG 2K14
BƯỚC 4: DÙNG ACC FAKE ADD VỚI ACC CHÍNH
RỒI ACC FAKE THÊM QUAN HỆ GIA ĐÌNH VỚI ACC CHÍNH LÀ ANH EM XÁC NHẬN 2 BÊN BỎ CHỈ MÌNH TÔI

BƯỚC 5: FAKE IP Hàn NN  HÀN (NẾU BÁO CÁO RA ICON THÌ CÁC BẠN CỨ CHỌN CÁI MẶT BUỒN DÁN THẦN CHÚ NÀY VÀO

 가짜 계정입니다그것은 다른 사람의 가장입니다,나는 페이스 북에 계정을 제거해야
 BƯỚC 6: VÀO Wall VICTIM CHỌN ĐÓNG TÀI KHOẢN + BÁO CÁO NGƯỜI NÀY MẠO DANH TÔI ( DÙNG ACC FAKE)  
-
ð  xong link 948 xong thì làm tương tự với link 808 nhé: 2 link làm y hệt nhau.
- Link 948: 
https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

   + Chọn theo thứ tự: 3-2-2
   + Dòng 1: Tên facebook của bạn
   + Dòng 2: Email của bạn trên facebook bạn đã tạo account!
   + Dòng 3: Ghi tên đầy đủ của victim cần báo cáo!
   + Dòng 4: Nếu không có mail victim thì vài trang này: 
http://findfacebookid.com/ để check ID nick nó nhé oy điền vào như sau: ID@facebook.com
   + Dòng 5: Link Facebook Victim
   + Dòng 6: Thần chú max cmn bá này vào nhé: 
이것은 나의 가짜 계정이며 나의 명성존엄성  명예에 부정적인 영향을 미치는 외설물외설물외설물을 공유하기 위해 나쁜 일을하도록  이름을 위조했습니다나는 페이스  커뮤니티에 나쁜 영향을 미친다. Facebook 팀에게 개별 페이지를 검토하고 삭제할 것을 촉구합니다.
   + Up CMND
GỬI HÓNG DIE ĐÃ TEST VÀI ACC VÀ DIE 100%

Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Comment - Bình Luận

14 Bình Luận

mua thì mình bán nhé :)) Đảm bảo giá rẻ
Inbox : https://www.facebook.com/conen.infor1

Template đang dùng tên gì vậy?

temp này do mình thiết kế lại bạn nhé !

xin liên kết ông ơi :
Phương Nên IT
url : tranphuongnen-it.blogspot.com
- đã đặt r nhé :v

http://www.manhcuong.tk/p/lien-ket-ban-be-blogspot-cung-hop-tac.html

- Đặt Liên Kết Tui Với <3 Tên Hiển Thị :
Văn Huy IT

https://vanhuyy-it.blogspot.com

cố gắng phát triển blog trước khi đặt liên kết bên mình nhé !


Biểu Tượng Cảm XúcBiểu Tượng Cảm Xúc