Share Tut Unlock Apps Tên Giả 2017

Hello All. Hôm Nay Mình Sẽ Share Tut Unlock Apps Tên Giả 2017!

Share Tut Unlock Apps Tên Giả 2017
Share Tut Unlock Apps Tên Giả 2017

Quan trọng là chứng minh nhân dân chuẩn!

Bước 1:  Fake IP Hồng Kông + Ngôn ngữ Hồng Kông.

Bước 2:  Truy cập 3 link dưới. Unlock 1 link thôi nhé. Spam link nào rồi thì chuyển sang link khác:

Https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767 ( Xác minh danh tính bằng giấy

tờ tùy thân)

Https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907 ( Tài khoản bị vô hiệu hóa)

Https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690 (Disabled – Ineligible (FAQ) Mã

độc

Bước 3: Gửi kèm theo chứng minh nhân dân. Ra case thì lưu lại nhé.

Phần thông tin bổ sung điền:

Tôi nghĩ tài khoản của tôi bị khóa là một sai lầm. Xin hãy giúp tôi xem xét lại và mở khóa cho

tôi. Cảm ơn facebook.  và Gửi

Bước 4: Đợi 5 phút  sau vào case rep như sau:

Xin chào Facebook Team !
Tài khoản của tôi đang gặp phải trường hợp mã độc hại. Truy cập vào thì ra trường hợp
Account Disabled
Đây là tên thật của tôi và có tên tôi trên giấy tờ hợp pháp và được chính phủ cấp cho tôi.
Họ và tên : Phan Mạnh Cường 
Ngày sinh : xx-xx-xxxx
Url: https://www.facebook.com/urlcuaban
Email: starcuongit@gmail.com
Làm ơn hãy xem xét kĩ cho tôi về giấy tờ của tôi cung cấp và xác minh giùm tên của tôi cũng
như là danh tính của mình để tôi truy cập lại vào tài khoản.
Cảm ơn Facebook !

Bước 5: Up CMND lên và gửi (Nhớ dịch sang ngôn ngữ theo IP)
Chúc Các Bạn Thành Công!
Nguồn : Star Tỉnh IT

Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Comment - Bình Luận