TUT UNLOCK FAQ MẠO DANH CỰC CHẤT CHƯA FIX 2017

TUT UNLOCK MẠO DANH 
BƯỚC 1 : FAKE IP TRUNG QUC  VÀ
LOGIN NICK LOG 767
TK: Khang.iker.9
MK: khangdz
Bước 2 : vào link này https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
LOG ACC TRÊN R DÁN LINK ĐÓ VÀO
BƯỚC 3 : ĐIN EMAIL HOC SĐT ACC B MO DANH
BƯỚC 4 : ÚP CMND, NÊN NH CMND PHI THT CHUN MI V
ÚP XONG LƯU CASE RI Đ CASE  2 TAG
ĐI FACEBOOK REP TAG 1 RI QUA TAG 2 REP LI LÀ : 
TAO LÀ CƯỜNGĐZ KHÔNG CHO V TAO TÁT V MM RI ÚP CMND LÊN 
HÓNG V . TUT CHẤT :v 

Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Comment - Bình Luận


Biểu Tượng Cảm XúcBiểu Tượng Cảm Xúc