TUT REPORT LINK 519 MỚI 2017


- TUT 519 IP IP US – NN US 
- 1 Clone Verify  Fake victim Dame victim mạo danh tôi + tài khoản giả mạo + đóng tài khoản (Clone này có 50 friend victim)
- 2 Clone Phụ KB clone fake rồi dame victim mạo danh clone fake + tài khoản giả mạo + đóng tài khoản 
- 3 Clone phụ vào Report vcictim ảnh khỏa thân khiêu dâm + đóng tài khoản 
https://www.facebook.com/help/contact/567360146613371
Dòng 1 : Tên ạc mày
Dòng 2 : Tên victim
Dòng 3 : URL nó 
Dòng 4 : chọn Người tôi biết ( dòng 2 )
Dòng 5 : Click ô thứ 3 
Dòng 6 Dòng 7 : NO
Dòng 8 :  
This day we will move humans and their trade to Palestine and employment in business and kill them and make money 
Xong dùng 6 Clone vào link https://www.facebook.com/help/contact/242798935802519
 Ghi tên như trong Clone
Thần chú : 

This account is camouflaging my friend. This account was created to reduce my prestige. It scares me. I need a group of Facebook to threaten files and family, quickly confirm the account and delete it
 ID: ID FB VICTIM 
URL:  URL VICTIM
Name: TÊN VICTIM
- Lấy Clone chính vào RP victim md người nổi tiếng + đóng tk + khôi phục tk và vào checkpass victim(CMND Google khác infor) => tạch 
- Như thế hóng victim ăn Apps hoặc MD 

#by : Star Cường IT 

Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Comment - Bình Luận


Biểu Tượng Cảm XúcBiểu Tượng Cảm Xúc