[TUT] Mở khóa tài khoản Faq,Apps về 5s - 10p chưa Fix (Mới 2017)


 Chuẩn bị 
◄ 
+ Số điện thoại hoặc Gmail nick bị khóa
+ Tên nick bị khóa
+ Hola để fake IP 2716 Dowload : Click Here 

 Cách mở khóa 
Các bạn vào Facebook,sau đó đăng nhập vào nick bị khóa 
Bước 1 : Các bạn Fake IP US - Ngôn ngữ UK
Bước 2 : Các bạn chèn link https://www.facebook.com/help/contact/1261191180581258
Bước 3 : Các bạn điền thông tin vào như sau...
2744 Dòng 1 : Điền số điện thoại hoặc Gmail nick bị khóa
2744 Dòng 2 : Các bạn điền tên đây đủ của nick bị khóa
2744 Dòng 3 : Các bạn điền nội dung như sau 
Hello Facebook ! Help me unlock my account using the infomation below
Full name : (Tên)
Date of Birth : (Ngày sinh)
- Thank you Facebook team !

260e Nick sẽ về từ 5s đến 10p 260e

Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Comment - Bình Luận

3 Bình Luận

Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.


Biểu Tượng Cảm XúcBiểu Tượng Cảm Xúc