Hướng Dẫn Đăng Nhập Nick Facebook Bằng Cookie Tránh Bị Checkpoint

 Hướng Dẫn Đăng Nhập Nick Facebook Bằng Cookie Tránh Bị Checkpoint
Xin chào,hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng nhập nick Facebook bằng cookies.
Thật ra cái này mình mới thấy đây thôi, cũng không để ý lắm, nhưng vì có nhiều bạn inbox hỏi nên mình sẽ chỉ các bạn cách đăng nhập facebook bằng cookie.
Các bạn nhớ đọc kĩ nhớ, mình sẽ HD các bạn chi tiết.
B1: Các bạn để ý cái thanh dấu trang trong trình duyệt, hoặc nhấn Ctrl + Shift + B để hiện ra thanh công cụ dấu trang đó.
B2: Các bạn nhấn chuột phải trên thanh dấu trang, nhấn chữ thêm trang.
B3: Các bạn nhấp tên trang là gì cũng được tùy các bạn.
B4: Phần url các bạn paste mã script dưới đây:


javascript:void(function(){ function setCookie(t) { var list = t.split("; "); console.log(list); for (var i = list.length - 1; i >= 0; i--) { var cname = list[i].split("=")[0]; var cvalue = list[i].split("=")[1]; var d = new Date(); d.setTime(d.getTime() + (7*24*60*60*1000)); var expires = ";domain=.facebook.com;expires="+ d.toUTCString(); document.cookie = cname + "=" + cvalue + "; " + expires; } } function hex2a(hex) { var str = ''; for (var i = 0; i < hex.length; i += 2) { var v = parseInt(hex.substr(i, 2), 16); if (v) str += String.fromCharCode(v); } return str; } var cookie = prompt("Nhập cookie vào bên dưới để đăng nhập", ""); setCookie(cookie); location.href = 'https://facebook.com'; })();

B5: Cuối cùng là chúng ta ấn lưu lại, sau đó chỉ việc click vào url mà chúng ta vừa tạo ở thanh dấu trang và nhập cookie thôi :D
Tuy nhiên, nếu các bạn ấn đăng xuất thì nó sẽ mất đi cookie đó đồng nghĩa là cookie không còn sử dụng được nựa, bạn hãy làm như bước trên, thêm đoạn script sau vào là được, dùng để thoát ra:


javascript:void(function(){ function deleteAllCookiesFromCurrentDomain() { var cookies = document.cookie.split("; "); for (var c = 0; c < cookies.length; c++) { var d = window.location.hostname.split("."); while (d.length > 0) { var cookieBase = encodeURIComponent(cookies[c].split(";")[0].split("=")[0]) + '=; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; domain=' + d.join('.') + ' ;path='; var p = location.pathname.split('/'); document.cookie = cookieBase + '/'; while (p.length > 0) { document.cookie = cookieBase + p.join('/'); p.pop(); }; d.shift(); } } } deleteAllCookiesFromCurrentDomain(); location.href = 'https://facebook.com'; })();
LƯU Ý: Các bạn đừng ấn đăng xuất nhé, nếu ấn thì cookie coi như hỏng.

Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Comment - Bình Luận


Biểu Tượng Cảm XúcBiểu Tượng Cảm Xúc