[TUT] Unlock FAQ Mạo Danh

Unlock FAQ Mạo Danh
>>>UNLOCK FAQ MạO DANH:
+ T?i hola Ngôn ngữ Vuong Quốc Anh, Tieng Mỹ ( UK )
+ Ðầu tiên cần Fake 1 cmnd dược gửi cho Facebook(Có cmnd thật thì )
+Fake CMND
+ Sau khi có cmnd thì ta gửi mail cho FB
///Luu ý:
+ Fake cmnd cho giống thông tin FB

+ Tên cmnd (Mình dt tên FB là Tô nhung mình Fake cmnd là Tran Van Ni Tô thì FB van m, nếu tên FB củaa bạn có kí tự dt biết thì xóa kí tự duoc biết di)
B1: Vào 1 trong 6 link duới hoặc làm vô .
1. https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
2. https://­www.facebook.com/help/contact/­260749603972907
3. https://­www.facebook.com/help/contact/­183190208381429
4. https://­www.facebook.com/help/contact/­319547548123767
https://­www.facebook.com/help/contact/­317389574998690
6. https://­www.facebook.com/help/contact/­357439354283890
Dòng 1: Ðiền dịa chỉ email dang kí FB
Dòng 2: Ðiền email FB rep mail

Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Comment - Bình Luận


Biểu Tượng Cảm XúcBiểu Tượng Cảm Xúc