[TUT] Rip mạo danh

Bước 2 chọn Ai đó đã tạo một tài khoản giả mạo tôi hoặc 1 người bạn
Bước 3 bạn chọn không
Bước 4 bạn chọn Vâng tôi là người đang bị mạo danh
  • Nó sẽ hiện ra 1 bảng
Ô 1 bạn điền Họ và tên của bạn
Ô 2 điền địa chỉ email của bạn
Ô 3 điền tên đầy đủ vic tim
Ô 4 địa chỉ email victim
Ô 5 Liên kết url của victim
Tiếp đến bạn fake 1 cmnd với info của bạn r up lên
Ô thong tin bổ sung : This account was fake I. I fear that the user account has a bad purpose such as post link adult content, pornography, troubling to everyone around. Expect Facebook to consider . Thanks Facebook Team.
Hoặc :This account has forged me. I fear that people use this account as posting purported link adult, obscene content annoying to everyone around. Expect Facebook reviewed. Thanks Facebook Team.
Rồi ngối hóng !!

Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Comment - Bình Luận


Biểu Tượng Cảm XúcBiểu Tượng Cảm Xúc