[TUT] Rename người khác

B1: Checkmail Victim
B2: Fake CMND Giống Victim
B3: Fake IP
B4: Vào Link : https://facebook.com/help/contact/391012360910186
B5: Điền Thông Tin Theo Yêu Cầu
B6: Gửi - Chờ Phản Hồi

Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Comment - Bình Luận


Biểu Tượng Cảm XúcBiểu Tượng Cảm Xúc