Đề xuất kết bạn Facebook

javascript:var x=document.getElementsByClassName("uiButtonText");for(var i=0;i<x.length;i++) {if
(x[i].innerHTML == 'Đề xuất kết bạn') {x[i].click();}};Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Comment - Bình Luận


Biểu Tượng Cảm XúcBiểu Tượng Cảm Xúc